Vyjadrenie: Krajská prokuratúra Bratislava: K opakovaným nepravdivým ...

Vyjadrenie: Krajská prokuratúra Bratislava: K opakovaným nepravdivým vyjadreniam politikov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Je nevhodné, aby politici svojimi opakovanými nepravdivými vyjadreniami, bez znalosti vyšetrovacieho spisu a procesného postupu, zasahovali v neskončenej trestnej veci do trestného konania a činnosti orgánov činných v trestnom konaní a prenášali tak dokazovanie z prípravného konania, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia.

Krajská prokuratúra Bratislava sa k stavu vyšetrovania obvinených policajtov, vrátane opravy prepisu nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a ich prípadného úniku z prostredia polície, už v minulosti opakovane vyjadrovala.

Pripomíname, že dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v priebehu prípravného konania vydal vyšetrovateľovi PZ Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutované nahrávky záznamu tzv. „odposluchov“ ITP s prepisom záznamu, a v prípade zistenia rozporu medzi záznamom a jeho prepisom, požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ o nápravu.

Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje. Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov, vrátane prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a prokurátor nemôže do nich zasahovať.

Rovnako pripomíname, že vo veci tzv. únikov odposluchov v konkrétnej trestnej veci, pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, začal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v marci roku 2023 trestné stíhanie, pre prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 ods. 1 Trestného zákona."

TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) Slovenskej republiky Jana Tökölyová.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.