Vyjadrenie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR rokovalo s českou ...

Vyjadrenie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR rokovalo s českou Národní sportovní agenturou

Bratislava 13. marca (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi od začiatku deklaruje, že pri vytváraní stratégie a príprave svojich krokov bude čerpať inšpiráciu a skúsenosti nielen v okolitých krajinách, ale aj v ostatných krajinách Európy. Včera, 12. 3. 2024 sa stretol spoločne so štátnym tajomníkom pre šport, Jánom Krišandom, so zástupcami českej Národnej športovej agentúry. Českí partneri hneď v úvode vyjadrili uznanie a obdiv, že sa Slovensku podarilo mať tému športu a cestovného ruchu na úrovni ministerstva. Umožňuje to tieto dôležité témy diskutovať na úrovni vlády, čo im pridáva dôležitosť a uľahčuje prístup aj napríklad k zdrojom z Európskej únie.

Ondřej Šebek, predseda Národní sportovní agentury: "Som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť s pánom ministrom, že môžeme nadviazať osobné vzťahy a rozbehnúť spoluprácu. Naše dnešné stretnutie prinieslo výmenu skúseností, ako funguje organizácia a podpora športu na štátnej úrovni a Česko vám môže len závidieť, že takého ministerstvo vzniklo. My sme zas ponúkli skúsenosti z dlhoročného fungovania agentúry a z fungovania dotačných procesov. Verím, že každá zo strán sa dozvedela niečo nového a sme radi, že sme mohli zazdieľať naše skúsenosti."

Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi: "Som veľmi rád že aj napriek šumom, ktoré v médiách a v spoločnosti rezonujú som dnes absolvoval veľmi príjemné stretnutie s našimi českými kolegami z Národnej športovej agentúry a verím že, sme prebrali veľmi dôležité témy práve pre rozvoj sekcie športu a ostatných útvarov na našom ministerstve. Toto je prvé z mnohých stretnutí na operatívnej báze a je úplne prirodzené, že prvá oficiálna návšteva, ktorú sme absolvovali, je návšteva z Česka. Prešli sme všetky praktické veci ktoré realizovali a verím že si z toho každá strana zoberie to dôležité. Je pozitívne, že šport spája aj na poli diplomacie. Českí kolegovia mi odovzdali pozvanie na stretnutie ministrov športu krajín V4 v Ostrave, pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji. Pripravíme si naše otázky a témy na toto stretnutie a teším sa, že budeme rozvíjať naše bilaterálne vzťahy aj naďalej. Pre nás zaujímavé boli praktické skúsenosti z realizovania či už podpory športových podujatí alebo z budovania športovej infraštruktúry. Viaceré pripomienky, ktoré padli na tomto stretnutí sa pokúsime zapracovať pri otvorení nášho zákona o športe."

Veľké športové podujatia:

Veľké športové podujatia vnímajú obe krajiny ako investíciu, ktorá sa do štátneho rozpočtu vráti vo forme vyššieho výberu na daniach z návštevníkov a ich konzumácií, prenocovaniach atď.

V Českej republike majú dve úrovne:

1. Podujatia národnej dôležitosti – podporuje ich vláda, žiadateľ o podporu však musí vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti.

2. Významné nadnárodné športové podujatia. Celkový balík na podporu je 10 mil. eur, jednotlivá podpora sa rozdeľuje podľa kritérií, ako počet divákov, počet TV divákov a ďalšie. Podmienkou je predloženie rozpočtu, pričom spoluúčasť musí byť min. 30 % z vlastných zdrojov.

Infraštruktúra

V oboch krajinách chýbajú športoviská národného významu. V Českej republike existuje stredisko Nymburk, ktoré je ale značne zastaralé. Na Slovensku požiadavku na športovisko tohto významu spĺňa najlepšie centrum v Šamoríne, no je v súkromnom vlastníctve a chýba v ňom veľká športová hala.

Je nevyhnutné, aby v oboch krajinách došlo k dobudovaniu centier národného významu a v oboch experti hľadajú správny systémový kľúč, ako pristúpiť k rozhodovaniu o ich financovaní. V Českej republike evidujú až 10 násobne väčšie požiadavky na výstavbu športovísk, ako sú ich možnosti. Slovensko sa bude pod vedením nového ministerstva snažiť zrýchliť procesy vedúce k príprave a výstavbe takýchto stredísk.

Bezpečnosť v športe a antidoping

Bezpečnosť v športe a na štadiónoch, ako aj antidoping tiež zarezonovali, ako jedna z tém. Z pohľadu bezpečnosti na štadiónoch majú naše krajiny veľa spoločného a minister Keketi prejavil vôľu vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa nimi bude zaoberať a pomôže vrátiť opäť rodiny na štadióny, ktoré sa dnes častokrát na mnohé exponované zápasy boja chodiť.

Ostatné témy

Pri vzájomnom rokovaní sa zástupcovia oboch krajín dotkli aj systematickej podpory mládeže, ktorá, žiaľ, ani v Slovenskej ani v Českej republike v súčasnosti poriadne nefunguje a do veľkej miery ju suplujú jednotlivé zväzy. Medzi ďalšie témy rozhovorov patrilo čerpanie eurofondov, či šport pre všetkých.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pripravuje aj ďalšie obdobné rokovania. Minister Dušan Keketi: "Našou najbližšou cestou bude Chorvátsko, kde budeme preberať cestovný ruch a z pohľadu športu už teraz plánujeme návštevy v Maďarsku a v Poľsku."

TASR o tom informoval hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Tomáš Kováč.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.