Vyjadrenie: Ministerstvo vnútra SR posilňuje techniku v oblasti civilnej ochrany

Bratislava 20. marca (TASR) - Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany majú od dnes k dispozícii 3 nové terénne vozidlá.

V rámci sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra fungujú tri Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany - v Nitre, Jasove a v Slovenskej Ľupči. Odborníci na chemické a radiačné analýzy dnes dostali do užívania tri nové terénne vozidlá typu pick -up TOYOTA Hilux, ktoré budú slúžiť v rámci celého územia Slovenskej republiky. Motorové vozidlá do užívania odovzdali štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe a generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi.

Terénne vozidlá umožnia kontrolným chemickým laboratóriám civilnej ochrany prístup aj do ťažšie dostupného terénu a čo najbližšie k miestu udalosti tak, aby mohli aj s technikou zasiahnúť čo najefektívnejšie.

„Prvýkrát som sa s Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany stretol v Strážskom, videl som vaše autá aj pojazdné laboratória, ktoré tiež nie sú v najlepšom stave. Budeme robiť všetko preto, aby sme vám pomohli, posunuli vás niekam inam, pretože tie laboratória sú už na konci svojej životnosti a potrebujú obnovu. Prvá fáza je, že vám dnes dávame tieto autá, ktoré vám pomôžu pri vašej práci, aby ste sa dostali v teréne na miesto, kde máte vykonať svoju prácu. A máme pripravený aj projekt na obnovu laboratórií,“ povedal štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe.

Úlohou Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany (KCHL CO), ako základných zložiek integrovaného záchranného systému, je vykonávanie chemického a radiačného prieskumu a analýza neznámych a potenciálne nebezpečných látok nielen v laboratórnych podmienkach, ale aj v teréne. Odborne vyškolení zamestnanci spolu s materiálno – technickým vybavením umožňujú vykonávať analýzy chemických látok všetkých kategórií nebezpečenstva.

Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany poskytujú tiež súčinnosť v oblasti detekčných a analytických prác pre záchranné a bezpečnostné zložky, ako sú Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, ale aj ďalšie subjekty, napr. okresné úrady, samosprávy, Slovenskú inšpekcia životného prostredia či Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Zasahujú aj v prípade odôvodnených podnetov, ktoré ohlásia občania prostredníctvom tiesňových liniek.

Práve technické vybavenie je veľmi dôležité pri výjazde KCHL CO na zásah k mimoriadnej udalosti, ktorou môžu byť priemyselné havárie, chemické látky v životnom prostredí, nález podozrivej neznámej látky, udalosti s látkami emitujúcimi neviditeľné ionizujúce žiarenie, požiare.

Výjazdová skupina s pomocou techniky určí povahu a rozsah ohrozenia chemickou alebo rádioaktívnou látkou, vytýči kontaminovanú zónu, definuje riziká súvisiace s uniknutou nebezpečnou látkou, navrhne preventívne protiopatrenia proti rozšíreniu následkov mimoriadnej udalosti a prípadné možnosti odstránenia následkov udalosti.

„V mene sekcie krízového riadenia sa chcem poďakovať vedeniu rezortu vnútra za podporu. Autá budú využívané najmä v ťažko dostupnom a členitom teréne. Osobné autá, ktoré sme využívali doteraz, majú najazdené tisíce kilometrov a sú značne opotrebované,“ povedal generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi.

Technická špecifikácia vozidiel :

3 terénne pick-up automobily TOYOTA Hiluy, 2,8 D – 4D(204k) 6AT,4x4, diesel, emisná norma Euro 6 ACTIVE, vo výbave hardtop, sada zimných kolies, svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Policajný zbor.

Záruka na motorové vozidlá je 5 rokov/250 000 kilometrov. Cena za vozidlo je 57 452,40 Eur.

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.