Vyjadrenie: MK: Za konanie Európskej komisie voči Slovenskej republike nesú...

Vyjadrenie: MK: Za konanie Európskej komisie voči Slovenskej republike nesú plnú zodpovednosť vlády E. Hegera a Ľ. Ódora

Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry SR sa striktne ohradzuje voči medializovaným informáciám, že "Európska komisia rieši ministerkino meškanie". Tieto informácie sú účelové a zavádzajúce. Faktom je, že Európska komisia začala voči Slovenskej republike konanie z dôvodu neplnenia povinností z 19. októbra 2022. Tie si nesplnili predchádzajúce vlády Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora, kedy rezort kultúry viedli Natália Milanová a Silvia Hroncová.

Novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa mal implementovať Akt o digitálnych službách do slovenského právneho poriadku, bola predložená ako poslanecký návrh zákona ešte za minulej vlády. Konkrétne ju predkladali Dominik Drdula a Miroslav Kollár. Do Národnej rady Slovenskej republiky bol zákon doručený 14. apríla 2023, pričom bol prerokovaný na 94. schôdzi dňa 15. júna 2023. Avšak poslanci predmetný návrh v prvom čítaní neschválili a parlament v rokovaní o návrhu zákona nepokračoval.

V zmysle platného rokovacieho poriadku platí, že ak Národná rada SR návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci je možné podať najskôr šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Z uvedeného jasne vyplýva, že za status quo, a teda konanie Európskej komisie nesú plnú zodpovednosť vlády Eduarda Hegera, Ľudovíta Ódora a exministerky Natália Milanová a Silvia Hroncová.

Ministerstvo kultúry SR pod vedením Martiny Šimkovičovej teda konalo v tejto veci hneď, ako to bolo možné. S ohľadom na vyššie uvedenú šesťmesačnú lehotu, ako aj s ohľadom na dôležitosť predkladanej právnej úpravy však bolo žiaduce, aby sa k nej mohla vyjadriť aj odborná verejnosť. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania, bol materiál na žiadosť ministerky kultúry zaradený v marci na rokovanie legislatívnej rady vlády. Z nej vyplynulo niekoľko zásadných pripomienok, ktoré bol rezort ako predkladateľ povinný zapracovať. Následne sa ním opätovne zaoberala legislatívna rada vlády v máji. A materiál bol zaradený na rokovanie vlády.

Schválený bol 22. mája 2024 aj spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. V tejto súvislosti je podstatné je, aby bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený na júnovej schôdzi. V súvislosti s neprítomnosťou ministerky kultúry ako predkladateľky na schôdzi, došlo iba ku komunikačnej chybe, avšak z pohľadu účinnosti zákona, nerozhoduje konkrétny deň júnovej schôdze, na ktorej bude schválený.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová nemieni komunikovať svoju dlhodobo plánovanú súkromnú cestu. Ostro sa ohradzuje voči šikane opozície ako aj niektorých médií. Je skutočne na pováženie, či takýmto spôsobom kontrolujú aj výkon poslaneckých mandátov opozície, alebo opäť raz len uplatňujú dvojaký meter.

TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.