Vyjadrenie: MV pracuje na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným ...

Vyjadrenie: MV pracuje na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným hrozbám

Bratislava 14. septembra (TASR) - Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR v stredu 13. septembra 2023 odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám. Dokument je reakciou na potrebu zmapovať slabé miesta verejnej správy vo vzťahu k hybridnému pôsobeniu. Cieľom dokumentu však nie je iba identifikovať zraniteľnosti, ale aj navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Analýza je výsledkom širokej spolupráce ministerstva vnútra s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Ide o prvý dokument tohto typu, v ktorom sú komplexne zmapované zraniteľnosti štátnej správy SR voči hybridným hrozbám. Detailné poznanie slabých miest je základným predpokladom pre úspešné čelenie skrytému, podvratnému pôsobeniu namierenému proti záujmom SR.

Materiál obsahuje úvodnú kapitolu skúmajúcu celkovú architektúru systému na riešenie hybridných hrozieb v rámci štátnej správy a 22 tematických kapitol, v ktorých sú analyzované zraniteľnosti voči špecifickým nástrojom hybridných hrozieb.

Hybridné hrozby sú v posledných rokoch jednou z najväčších výziev v oblasti bezpečnosti, a to na Slovensku, ako aj na úrovni EÚ a NATO. Dôvodom je zmena spôsobu presadzovania záujmov zo strany nepriateľských aktérov a zvyšujúci sa vplyv technológií na všetky oblasti spoločnosti.

Komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach nájdete na novej webstránke www.hybridnehrozby.sk.

O práci Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR sa viac môžete dozvedieť aj na sociálnej sieti Twitter: @CBHH_SK.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Národný projekt Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy.

TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.