Vyjadrenie: MV SR: Slovensko-poľská hranica - hraničný znak

Bratislava 6. septembra (TASR) - Zaznamenali sme nepravdivú informáciu šíriacu sa na Facebookovej stránke politika A. Hlinu (príspevok z 26. 08. 2023, link tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=825674142263603&set=a.253604306137259) ohľadom hraničného znaku na slovensko-poľskej štátnej hranici.

Radi by sme sa za odbor štátnych hraníc SVS rezortu vnútra vyjadrili: Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje pravidelnú údržbu vyznačenia štátnych hraníc SR (najmä hraničných znakov) v niekoľkoročných cykloch, vždy po dohode s partnerským štátom. Na fotografii v príspevku však NIE JE HRANIČNÝ ZNAK v zmysle platného vyznačenia štátnej hranice podľa medzinárodnej zmluvy, nie je ani súčasťou hraničnej dokumentácie. Ide pravdepodobne o symbolické označenie štátneho územia z minulosti (pravdepodobne staršia iniciatíva kraja, okresu alebo obce, podľa tvaru stĺpu možno ešte z čias Československa). Z tohto dôvodu Ministerstvo vnútra SR (odbor správy štátnych hraníc) nezodpovedá za stav uvedeného stĺpu (hoci treba uznať, že v tomto prípade by bola potrebná jeho obnova alebo odstránenie).

TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.