Vyjadrenie: MZVEZ: Ingrid Brocková: Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja...

Vyjadrenie: MZVEZ: Ingrid Brocková: Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja závisí od efektívneho multilateralizmu, ktorý je teraz dôležitejší ako kedykoľvek predtým

Bratislava 5. septembra (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. a 5. septembra 2023 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci v španielskom Cádize.

V podvečer prvého dňa zasadnutia ministri a ministerky rokovali so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a zároveň predsedníčkou skupiny OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Aminou J. Mohammed. Predmetom rokovania bola Agenda 2030 a ciele udržateľného rozvoja (SDGs), krátko pred plánovaným septembrovým samitom Organizácie Spojených národov v New Yorku k zhodnoteniu napĺňania Agendy 2030 v polovici jej obdobia.

Štátna tajomníčka I. Brocková v kontexte tejto témy uviedla: "Keď členské štáty OSN v roku 2015 prijali Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, bola bezprecedentná, pokiaľ ide o jej rozsah a ambície. V polovici obdobia jej napĺňania je jasné, že vzájomná spolupráca krajín je jediným spôsobom, ako riešiť globálne výzvy, či už ide o klimatické zmeny, konflikty alebo prípadné budúce pandémie."

Ústrednou témou druhého rokovacieho dňa bola téma tzv. "trojitej" – sociálnej, zelenej a digitálnej tranzície. Aj v tejto téme ministri a ministerky nadviazali na Agendu 2030, pričom sa sústredili predovšetkým na sociálnu dimenziu.

"Súhlasíme s tým, že sociálna, zelená a digitálna tranzícia je úzko prepojená a dôležitá pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj pri riešení nerovností. Oblasť ľudského rozvoja je pre Slovensko veľmi dôležitá. Dobré zdravie a

kvalitné vzdelávanie sú jedny zo sektorových priorít našej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce," uviedla I. Brocková.

Ministri a ministerky pre rozvoj ďalej diskutovali o reforme globálnej finančnej architektúry a medzinárodných rozvojových bánk, ktorá tento rok rezonuje na viacerých fórach.

"Kopiace sa krízy v podobe pandémie, vojny na Ukrajine, energetickej krízy, či dlhodobé výzvy spôsobené klimatickou zmenou majú v krajinách rozvojového sveta oveľa výraznejšie dopady a postihujú aj základné potreby populácie, pričom majú na ich zvládanie omnoho obmedzenejšie nástroje," doplnila štátna tajomníčka Brocková.

Témou stretnutia bola aj situácia v Nigeri na rozvojovú spoluprácu EÚ, v nadväznosti na júlový vojenský prevrat. Prediskutovali aj pripravovaný nástroj EÚ Ukraine Facility, ktorého úlohou je odpovedať na okamžité finančné potreby, obnovu a modernizáciu Ukrajiny.

TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

rt