Vyjadrenie: MZVEZ: J. Blanár chce zintenzívniť spoluprácu pri ochrane detí v...

Vyjadrenie: MZVEZ: J. Blanár chce zintenzívniť spoluprácu pri ochrane detí v zahraničí

Bratislava 17. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár prijal 16. apríla 2024 v Bratislave komisára pre deti Jozefa Mikloška. S cieľom poskytovať lepšiu ochranu a predchádzať prípadom ohrozujúcim práva detí v zahraničí má rezort diplomacie záujem zintenzívniť spoluprácu v oblasti ochrany detí a mládeže.

Minister Juraj Blanár ocenil iniciatívy a projekty Úradu komisára pre deti a zároveň priblížil, že ochrana práv detí v zahraničí je jednou z najcitlivejších úloh, ktorej sa venuje aj konzulárna služba Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. "Prostredníctvom siete našich zastupiteľských úradov po celom svete sa naši kolegovia snažia vždy čo najlepšie naplniť záujmy dieťaťa, poskytujú dôležitú súčinnosť všetkým slovenským občanom a taktiež príslušným úradom. Avšak, mnohokrát je problémom práve neznalosť našich krajanov, ktorí si neuvedomujú že svojím rozhodnutím žiť v cudzom štáte na seba preberajú súčasne povinnosti dodržiavať zákony a zvyklosti krajiny, v ktorej sa rozhodli napríklad i založiť si rodinu," doplnil J. Blanár s tým, že v mnohých situáciách je následne možnosť poskytnutia efektívnej pomoci zo strany SR sťažená alebo až znemožnená.

Len vlani poskytli zastupiteľské úrady SR súčinnosť v 128* prípadoch týkajúcich sa ochrany detí v zahraničí. Šéf slovenskej diplomacie a komisár pre deti sa zhodli na potrebe intenzívnejšie pracovať v tejto oblasti na zvýšení informovanosti Slovákov žijúcich mimo svojej vlasti. "Prostredníctvom našich ambasád sme pripravení podporiť realizáciu kampane zameranej na zvýšenie informovanosti v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany detí. Verím, že nápomocná bude i komunikácia s krajanskými spolkami v zahraničí. Chceme hľadať efektívne riešenia ochrany práv slovenských detí v zahraničí a snažiť sa pomôcť čo najväčšiemu počtu detí, rodín, aby sa vôbec nedostali do týchto mimoriadne náročných situácií," zdôraznil minister J. Blanár.

*Údaj predstavuje počet prípadov, ktoré sa v minulom roku začali riešiť, neodráža prípady ochrany práv detí, ktoré sú v riešení už viacero rokov.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.