Vyjadrenie: MZVEZ SR: Medzinárodné organizácie v OSN vyjadrili záujem...

MZVEZ SR: Medzinárodné organizácie v OSN vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu na Slovensku

Bratislava 14. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v stredu (13. 3.) prijal vedúcich predstaviteľov štyroch medzinárodných organizácií pôsobiacich na Slovensku v rámci Organizácie Spojených národov (OSN). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Minister Juraj Blanár ocenil aktivity organizácií zamerané aj na podporu a pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR. "Ocitli sme sa v centre najväčšej a najrýchlejšie rastúcej utečeneckej vlny v Európe od konca druhej svetovej vojny. Aj vďaka praktickým skúsenostiam medzinárodných organizácií sme boli na túto vlnu schopní adekvátne reagovať, zmobilizovať humanitárnu pomoc a dostať ju tam, kde bola potrebná. Táto kríza jasne potvrdila význam spolupráce s týmito agentúrami, ktoré u nás úspešne pôsobia," uviedol šéf slovenskej diplomacie a doplnil, že o dočasnú ochranu požiadalo Slovenskú republiku od vypuknutia konfliktu na Ukrajine viac ako 138-tisíc osôb. Väčšinu z nich tvoria ženy a deti. "Zhodli sme sa na potrebe pokračovať v aktivitách s cieľom začleniť ľudí z Ukrajiny do spoločnosti, pomôcť im vo vzdelávaní, hľadaní zamestnania, vďaka čomu môže Slovensko získať novú pracovnú silu, čím sa podpora vráti späť do našej ekonomiky," informoval minister Juraj Blanár.

Organizácie OSN (UNHCR, UNICEF, IOM a WHO) zamestnávajú na Slovensku vyše 160 pracovníkov. Minister Juraj Blanár počas prijatia zástupcov týchto agentúr zároveň zablahoželal organizácii UNICEF k 30. výročiu pôsobenia v SR. "UNICEF má bohaté odborné znalosti v oblasti pomoci deťom, ktoré chcú využiť nielen pri podpore integrácie detí a rodín z Ukrajiny, ale rovnako na pomoc znevýhodneným skupinám slovenských detí v oblasti vzdelávania, psychosociálnej podpory a ich začlenenia," zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Doplnil tiež, že zástupcovia organizácií OSN vyzdvihli výbornú spoluprácu so slovenskou vládou a šéfa diplomacie informovali o svojich ďalších aktivitách a projektoch, ktoré plánujú realizovať na území Slovenska.

Na dnešnom stretnutí s ministrom Jurajom Blanárom zastupovala Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov vedúca Národnej kancelárie UNHCR v Bratislave Danijela Popovic-Efendicová, za Detský fond OSN sa zúčastnila krajinská koordinátorka UNICEF pre reakciu na ukrajinskú utečeneckú krízu na Slovensku Michaela Bauerová, za Medzinárodnú organizáciu pre migráciu vedúci kancelárie IOM na Slovensku Valon Halimi a Svetovú zdravotnícku organizáciu zastupovala Marija Kishman Hristovská.

TASR informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.