Vyjadrenie: MZVEZ: Stanovisko ministra Juraja Blanára k údajnému blokovaniu...

Vyjadrenie: MZVEZ: Stanovisko ministra Juraja Blanára k údajnému blokovaniu českého návrhu na sankčný zoznam EÚ

Bratislava 7. mája (TASR) - "Progresívny Deník N, český súrodenec slovenského progresívneho Denníka N, v ostatných dňoch publikoval nepravdivé a zavádzajúce informácie o tom, že vraj sa mu podarilo zistiť, že "Bratislava blokovala český návrh zaradiť portál Voice of Europe na sankčný zoznam Európskej únie," a tieto nezmysly prirodzene pustil do éteru aj jeho slovenský ekvivalent. Toto údajné blokovanie zo strany slovenskej diplomacie sa týkalo aj dvoch fyzických osôb prepojených s touto platformou. Pôvodne sa odvolávali na akýsi diplomatický nemenovaný zdroj a najnovšie na českú eurokomisárku Věru Jourovú.

Pre lepšie pochopenie celého procesu zaraďovania na sankčný zoznam musíme zhrnúť a vysvetliť celý proces s tým spojený. Na Slovensku takéto sankcionovanie vnímame o to citlivejšie, že máme, žiaľ, "unikátnu" skúsenosť (ktorú iné štáty EÚ nepoznajú), že náš občan J. Hambálek bol za našich predchodcov daný na sankčný zoznam EÚ, a túto absurditu len dokresľoval nielen pokus o jeho podnikateľské a finančné zruinovanie, ale aj obmedzovanie na základných ľudských právach. Stal sa totiž občanom nižšej kategórie, a to vo vlastnom štáte a v celej Únii. Preto súčasné vedenie ministerstva zahraničných vecí v spolupráci s predsedom vlády i ďalšími predstaviteľmi štátu vyvinuli maximálne úsilie, aby bol slovenský občan zbavený tohto nezmyselného šikanovania, s čím sa stotožnili všetky členské štáty EÚ a zo zoznamu ho vyradili.

Vráťme sa ale k aktuálnemu návrhu českej strany na zaradenie cudzích štátnych príslušníkov na sankčný zoznam. Rokovania v pracovných formátoch EÚ nie sú verejné. To znamená, že návrhy, o ktorých členské štáty rokujú, sa až do okamihu ich prijatia považujú za dôverné. V niektorých prípadoch ide dokonca o informácie, ktoré podliehajú istému stupňu utajenia. EÚ nemá predpísanú procedúru ani lehotu na posudzovanie návrhov. Každý členský štát má nastavený vlastný interný mechanizmus schvaľovania návrhov sankcií i posudzovania ich dopadov na štátne záujmy. Preto je bežnou praxou, ak členský štát požiada o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov. Nie je preto pravda, že Slovenská republika blokovala prijímanie sankcií. Len informovala o prebiehajúcom pokračovaní posudzovania predmetných návrhov štátnymi inštitúciami SR.

Navyše, ďalší z členských štátov prejavil ambíciu priniesť upravený návrh, preto bolo potrebné na to počkať. Po posúdení návrhov komunikovala slovenská strana inštitúciám EÚ a súčasne aj ďalším členským štátom svoje oficiálne stanovisko k návrhom v piatok 3.5.2024.

Podobné manipulovanie informáciami, nepodložené úniky a vyjadrenia v tomto prípade z českého prostredia znižujú dôveru medzi spolupracujúcimi členskými štátmi. Pre budovanie dôvery je potrebné okolnosti úniku a manipulácie faktami vyšetriť."

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.