Vyjadrenie: MZVEZ: Vláda schválila svoje programové vyhlásenie

Bratislava 14. novembra (TASR) - Vláda Slovenskej republiky schválila 13. novembra 2023 svoje programové vyhlásenie. "V časti Zahraničná a európska politika sa zaviazala k presadzovaniu suverénnej a aktívnej zahraničnej politiky a ochrane národno-štátnych záujmov," reaguje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. "Budeme tiež reagovať na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi s terorizmom, vojenskými konfliktmi či prílevom nelegálnych migrantov."

Členstvo v Európskej únii je nenahraditeľné, Únia je pre Slovensko životným priestorom, konštatuje vláda. Bude presadzovať a podporovať samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku EÚ, rovnocenné partnerstvo Európskej únie s USA, návrat k mierovej podstate EÚ, rešpektovanie jednotlivých členských štátov bez ohľadu na ich ekonomickú silu a veľkosť. Vláda bude tiež podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO. Slovensko bude pokračovať v politike na všetky štyri svetové strany.

Členstvo vo V4 považuje vláda za nevyhnutné pri presadzovaní spoločných záujmov a riešení krízových situácií. Vzácnej blízkosti s Českou republikou bude venovať osobitú pozornosť a bude hľadať nové formy skvalitnenia tohto vzťahu.

"Za kľúčovú prioritu považujeme ekonomickú diplomaciu a rozvíjanie účasti slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch, o ktoré má slovenský priemysel a podnikatelia záujem," dodáva J. Blanár. Vláda bude prostredníctvom zahraničnej politiky zvyšovať úsilie na návrat občanov SR do svojej vlasti.

Návrhy na uvalenie sankcií proti ktorémukoľvek štátu sa budú hodnotiť na základe analýz efektivity navrhovaných sankcií pri dosahovaní zamýšľaných cieľov a najmä na základe ich ekonomických a sociálnych dopadov na občanov Slovenska.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

rt