Vyjadrenie: Slovenskí diplomati diskutovali o kľúčových prioritách slovenskej...

Vyjadrenie: Slovenskí diplomati diskutovali o kľúčových prioritách slovenskej diplomacie

Bratislava 12. júna (TASR) - Do Bratislavy pricestovalo 69 slovenských veľvyslankýň a veľvyslancov, deväť generálnych konzulov a traja vedúci ďalších úradov zastupujúcich Slovenskú republiku v zahraničí. V dňoch 10. a 11. júna 2024 sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR aktívne zúčastnili na dvojdňovej pracovnej porade zameranej na kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky.

Diplomatické rokovania otvoril podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák v zastúpení predsedu vlády SR spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom. "Sme svedkami toho, že svet sa dynamicky vyvíja. Časy, kedy sme si mysleli, že mier je samozrejmosť, už pominuli. Je preto potrebné robiť všetko pre to, aby sme mier vedeli zachovať, využiť hlavne našu diplomaciu, pretože je to práve ona, ktorá uzatvára a zároveň predchádza vojnovým riešeniam sporov," uviedol v úvode stretnutia šéf slovenskej diplomacie a súčasne poďakoval veľvyslankyniam a veľvyslancom za ich dôležitú prácu a zastupovanie SR v zahraničí.

Takmer stovka slovenských diplomatov na rôznej úrovni diskutovala počas dvoch dní v panelových blokoch zameraných na individuálne regionálne témy štátov, v ktorých pôsobia. Minister Juraj Blanár sa zameral na zahraničnú politiku Slovenska z pohľadu napĺňania priorít Programového vyhlásenia vlády SR v kontexte aktuálnej geopolitickej situácie vo svete. Stretnutie pokračovalo so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marekom Eštokom, pod vedením štátneho tajomníka Rastislava Chovanca sa venovali oblasti ekonomickej diplomacie, s odborníkmi rezortu diplomacie rozoberali aj konzulárne a medzinárodnoprávne otázky, krízový manažment, ale tiež verejnú a kultúrnu diplomaciu, ekonomiku či praktické informácie z hľadiska vnútorných procesov ministerstva.

Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil nevyhnutnosť presadzovania suverénnych národno-štátnych záujmov pre prospech Slovenska a slovenských občanov v plnom rešpekte členstva SR v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, ako i v ďalších významných medzinárodných organizáciách. "Suverenita je niečo, čo patrí do výbavy každého štátu, ktorý musí chrániť záujmy svojich obyvateľov. Slovensko je rešpektovanou krajinou a bude aktívne, suverénne prispievať k diskusii tiež tam, kde máme odlišný názor," povedal minister J. Blanár a vyzval vedúcich diplomatov, aby sa stretávali a komunikovali so svojimi partnermi v štátoch, v ktorých reprezentujú našu vlasť: "Buďte aktívni - buďte nielen vykonávateľmi, ale zároveň spolutvorcami slovenskej zahraničnej politiky tak, aby mali jednotlivé aktivity vždy konkrétny cieľ a prínos pre Slovensko."

Za jednu z kľúčových priorít považuje rezort zahraničia rovnako ekonomickú diplomaciu. "Ako otvorená proexportná krajina kladieme na ekonomickú diplomaciu silný dôraz a aj tu chceme iniciatívne vyhľadávať nové príležitosti. Naším cieľom je posilňovať pôsobenie ekonomických diplomatov v zahraničí a otvárať nové podnikateľské a investičné príležitosti," priblížil Juraj Blanár. Snahou ministerstva je podľa jeho slov prispieť k podpore angažovania sa slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch, o ktoré má priemysel a podnikatelia záujem.

Dôležitou súčasťou slovenskej diplomacie je konzulárna pomoc a asistencia slovenským občanom v zahraničí. Minister zahraničných vecí požiadal veľvyslankyne, veľvyslancov, generálnych konzulov a vedúcich ďalších úradov SR v zahraničí, aby pokračovali v ústretovej práci a starostlivosti aj v tejto oblasti. "Naše ambasády sú miestom, kde Slováci hľadajú konzulárnu pomoc, podporu a riešenie v krízových situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť ďaleko od domova. Pomáhajme, starajme sa a rozvíjajme väzby s našimi krajanmi v zahraničí, pretože aj spolu s nimi vytvárame a reprezentujeme naše Slovensko," uviedol v závere porady šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.