Zástupkyne mimovládok žiadajú obnoviť dotácie v programe Ľudské práva 2024

Bratislava 22. februára (TASR) - Členky Komory za mimovládne neziskové organizácie Výboru pre rodovú rovnosť vyzývajú ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby prehodnotil zrušenie dotácií na podporu ľudských práv na rok 2024.

"Rovnako ho vyzývame, aby začal viesť dialóg so zástupkyňami a zástupcami ľudskoprávnych organizácií a inštitúcií o spôsobe podpory kľúčových princípov demokracie a základných ľudskoprávnych hodnôt, akými sú sloboda, rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť a solidarita," dodali.

Rozhodnutie o zrušení dotácií vnímajú so znepokojením. "Je poľutovaniahodné, že týmto došlo k zrušeniu jedinej štátnej výzvy špecificky zameranej na ochranu ľudských práv a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie. A to práve v dobe, keď viac ako inokedy potrebujeme v našej krajine podporovať kultúru demokracie, tolerancie, nenásilia a ochraňovať všetky zraniteľné skupiny pred čoraz explicitnejšími nenávistnými prejavmi. Argument, že prostriedky z dotácie budú presunuté na ochranu obetí násilia, neobstojí," skonštatovali.

Podotkli, že pomoc si zaslúžia všetci obyvatelia, ktorí sú vystavení rôznym formám diskriminácie či porušovaniu ľudských práv. "Organizácie a inštitúcie, ktoré mali možnosť čerpať podporu z tejto dotácie, zrealizovali množstvo kvalitných a rozmanitých projektov, pričom nimi často nahrádzali nedostatočnú činnosť či chýbajúcu iniciatívu štátu v ochrane ľudských práv," dodali členky komory.

Zároveň upozornili, že riešením eliminácie násilia nie je prioritizovanie jednej skupiny zraniteľných ľudí na úkor iných. "Takéto vyjadrenia iba prispievajú k polarizácii spoločnosti a prehlbovania nepochopenia dôležitosti komplexnosti ochrany ľudských práv a potreby aktívnej občianskej spoločnosti," skonštatovali.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 s alokáciou 769.500 eur, prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia.