ZMOS: Martinskou deklaráciou sme sa prihlásili aj k hodnotám ako demokracia

Bratislava 30. októbra (TASR) - Prihlásením sa k prvej Československej republike sa slovenský národ prihlásil aj k hodnotám ako demokracia, pravda, spravodlivosť a ľudské práva. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to skonštatovalo pri príležitosti 105. výročia prijatia Martinskej deklarácie. Združenie označilo tento deň za kľúčový vo vzťahu k záchrane národnej kultúry, jazyka a tradícií.

"ZMOS vníma ako potrebu, aby sme sa vo väčšej miere oboznamovali s novodobými dejinami slovenského národa a pripomínali si tieto dátumy práve preto, aby sme z občianskej spoločnosti na Slovensku budovali kultivované a hodnotové spoločenstvo poznajúce vlastné dejiny a vlastné osobnosti našich dejín," uviedol predseda združenia Jozef Božik.

Avizoval, že ZMOS bude chcieť preto do budúcna v týchto otázkach spolupracovať aj s Maticou slovenskou, Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Za dôležité považuje ZMOS aj rozvíjanie spolupráce s dlhoročnými českými partnermi.