Zakrúžkuj ženu

Iniciatíva Zakrúžkuj ženu je občianskym združením, ktoré vzniklo z odborníčok a odborníkov na tému rovného zastúpenia žien, aktivistiek a aktivistov, ale aj ďalších dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktoré a ktorí sa o tému vyrovnanej spoločnosti zaujímajú. Inšpirovala sa kampaňou Zakroužkuj ženu, ktorej sa v posledných parlamentných voľbách podarilo zvýšiť povedomie o možnosti odovzdať svoj hlas ženám – kandidátkam. Aj vďaka nej sa v Česku v roku 2021 prekrúžkovalo do parlamentu až 13 žien naviac.