MV:Návrh akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie obsahuje sedem záväzkov

Bratislava 18. augusta (TASR) - Cieľmi Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť. Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania.

"Obsahuje spolu sedem záväzkov, ktoré sú premietnuté do návrhu uznesenia vlády SR, obsahuje 22 úloh, dve odporúčania a sedem zrušení úloh z predchádzajúcich akčných plánov iniciatívy pre otvorené vládnutie," priblížil predkladateľ.

Jednou z úloh je napríklad uviesť do prevádzky technické riešenie prepojenia registra partnerov verejného sektora s obchodným registrom na účely vedenia a poskytovania údajov o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri.

Zámerom je tiež organizovaním informačných podujatí a workshopov priebežne zvyšovať využívanie, opakované používanie otvorených údajov verejnej správy a budovanie partnerstva medzi všetkými relevantnými aktérmi.

Vzniknúť by mohol aj index participatívnej a otvorenej vlády, ktorý predkladatelia opisujú ako stabilný nástroj pre monitoring a hodnotenie podmienok a stavu otvoreného vládnutia vlády SR.

Pojem otvoreného vládnutia znamená dobré spravovanie spoločnosti, ktoré podporuje transparentnú, zrozumiteľnú komunikáciu vlády so svojimi občanmi, spoluprácu na všetkých úrovniach vládnutia s relevantnými aktérmi vrátane občianskej spoločnosti a posilnenie zúčtovateľnosti vlád voči svojim občanom. Ako vysvetlil predkladateľ, cieľom je podporovať dôveru občanov vo svoj vlastný štát a jeho inštitúcie.