Články k téme: MPK

 • InfoVolby.sk

  MK SR: Príspevok štátu cirkvám by sa mal upravovať podľa rastu minimálnej mzdy

  Bratislava 17. mája (TASR) - Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Upraviť by sa malo aj rozdelenie príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi. V roku 2025 by mali cirkvi dostať jednorazové zvýšenie príspevku. Zmeny prináša návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom úpravy je zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť.

 • InfoVolby.sk

  MV: Návrh akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh

  Bratislava 7. októbra (TASR) - Návrh Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Slovensko prostredníctvom nich reaguje na zmeny bezpečnostného prostredia, berúc do úvahy súčasnú dynamiku a trendy terorizmu v Európe a vo svete. Materiál predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

 • InfoVolby.sk

  MV:Návrh akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie obsahuje sedem záväzkov

  Bratislava 18. augusta (TASR) - Cieľmi Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť. Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania.