ÚV SR: Strategická komunikácia SR by mala byť po novom výlučne v rukách štátu

Bratislava 7. februára (TASR) - Strategická komunikácia Slovenska by mala byť po novom výlučne v rukách štátu. Mimovládne organizácie by ju už riešiť nemali. TASR o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR s tým, že novú koncepciu strategickej komunikácie zaradil do medzinárodného pripomienkového konania.

"Nová koncepcia už neráta s mimovládnymi organizáciami ako partnerom na riešenie tejto problematiky, čo znamená, že strategická komunikácia bude výlučne v rukách štátu, kam vždy mala patriť," uviedol úrad. Cieľom navrhovaného dokumentu je podľa jeho slov reagovať na zjavnú politizáciu odborov strategickej komunikácie na dotknutých rezortoch s jasným vylúčením iných vplyvových subjektov, ako sú mimovládne organizácie.

Podotkol, že pôvodný dokument neriešil problematiku strategickej komunikácie komplexne a komunikačné záujmy SR boli riešené len okrajovo. "Koncepcia strategickej komunikácie bola koncipovaná prioritne s odkazom na Ústavu SR a jej úmyslom je budovať dôveru občanov v SR ako suverénny a demokratický štát, ktorý je spôsobilý spravovať veci verejné samostatne a suverénne. Cieľom je budovať hrdosť a vzťah k vlasti, histórii a tradíciám, ktoré sú ukotvené v preambule Ústavy SR," dodal ÚV.

Koncepcia strategickej komunikácie určuje aj spôsob komunikácie ÚV SR, ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy. "Tak, aby bol vytvorený systematický a neustály mechanizmus na informovanie verejnosti o dianí v štáte," ozrejmil úrad.

Predkladaný materiál zároveň navrhuje zrušiť aj Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, keďže ÚV SR považuje dokument za nekoncepčný, nevykonateľný s prvkami politizácie. Zároveň navrhuje uložiť ministrom vnútra, obrany a zahraničných vecí a európskych záležitostí vypracovať nový dokument - Národná stratégia pre riešenie hybridného pôsobenia.