MV: Návrh akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh

Bratislava 7. októbra (TASR) - Návrh Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Slovensko prostredníctvom nich reaguje na zmeny bezpečnostného prostredia, berúc do úvahy súčasnú dynamiku a trendy terorizmu v Európe a vo svete. Materiál predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

"Teroristické hrozby zasahujú nielen do života bežných ľudí, ale aj do stability štátu a prosperujúcej spoločnosti. Akčný plán predstavuje koordinované strategické riešenie v prevencii a v boji proti terorizmu v SR," priblížil predkladateľ.

V rámci prevencie je úlohou napríklad systematicky zvyšovať spôsobilosti na včasnú identifikáciu procesu radikalizácie nielen jednotlivcov (tzv. osamelých aktérov) i rizikových skupín, ako aj realizovať preventívne opatrenia formou vykonávania kontrolných a ochranných aktivít vo vzťahu k infraštruktúre rezortu obrany, hospodárenia so zbraňami, strelivom a výbušninami.

V oblasti ochrany by mohol vzniknúť návrh komplexného systému organizačno-technických opatrení na ochranu verejných podujatí, miest s výskytom vyššieho počtu osôb, hraničných priechodov, určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov. Pri navrhovaní nových systémových riešení a následnej aplikácii nových technológií v praxi na úseku bezpečnostných systémov by sa malo spolupracovať so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, prípadne inými zástupcami akademického alebo odborného sektora.

Na zvýšenie pripravenosti by sa pri plánovaní cvičení mala zamerať pozornosť na koordináciu zainteresovaných zložiek v prípade vzniku vysokoprofilových incidentov teroristického charakteru. Zámerom je tiež obmeniť, zrekonštruovať a doplniť materiálno-technické zabezpečenie pyrotechnikov.

Na posilnenie koordinácie by mohla vzniknúť pozícia nadrezortného národného koordinátora boja proti radikalizácii, extrémizmu a terorizmu. Aktualizovať by sa mali aj zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a spravodajskými službami.