Články k téme: akčný

 • InfoVolby.sk

  Vláda: Všetky úlohy z akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa splnili

  Bratislava 24. apríla (TASR) - Počas rokov 2019 až 2023 sa splnilo všetkých 21 úloh akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. Materiál však upozorňuje, že hrozba obchodovania s ľuďmi je napriek dosiahnutému naďalej vysoká. Dodatočné výzvy pre Slovensko prináša významný nárast počtu tranzitujúcich aj zostávajúcich odídencov.

 • InfoVolby.sk

  MV: Návrh akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh

  Bratislava 7. októbra (TASR) - Návrh Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 32 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Slovensko prostredníctvom nich reaguje na zmeny bezpečnostného prostredia, berúc do úvahy súčasnú dynamiku a trendy terorizmu v Európe a vo svete. Materiál predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

 • InfoVolby.sk

  Vláda: Úlohy z akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019-22 sa splnili

  Bratislava 27. septembra (TASR) - Národný akčný plán boja proti terorizmu na obdobie rokov 2019 - 2022 obsahoval 28 úloh, z ktorých sa splnilo 24 a štyri boli zrealizované čiastočne. Plán sa zameriaval najmä na zamedzenie teroristickým hrozbám vytvorením optimálnych podmienok, predovšetkým v oblasti predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti terorizmu. Vyplýva to zo správy, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

 • InfoVolby.sk

  Vláda: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR obsahuje sedem záväzkov

  Bratislava 27. septembra (TASR) - Cieľmi Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť. Dokument v stredu schválila vláda.

 • InfoVolby.sk

  MV:Návrh akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie obsahuje sedem záväzkov

  Bratislava 18. augusta (TASR) - Cieľmi Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť. Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania.