Vláda: Úlohy z akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019-22 sa splnili

Bratislava 27. septembra (TASR) - Národný akčný plán boja proti terorizmu na obdobie rokov 2019 - 2022 obsahoval 28 úloh, z ktorých sa splnilo 24 a štyri boli zrealizované čiastočne. Plán sa zameriaval najmä na zamedzenie teroristickým hrozbám vytvorením optimálnych podmienok, predovšetkým v oblasti predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti terorizmu. Vyplýva to zo správy, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

"Splnením úloh boli vytvorené predpoklady a rozšírené nástroje na účinný boj proti terorizmu v Slovenskej republike, najmä elimináciou nedostatkov a zraniteľných miest z predchádzajúceho obdobia vo vzťahu k súčasnej dynamike a trendom terorizmu vo svete, čím bol splnený celkový zámer akčného plánu," uviedol predkladateľ. Úlohy boli rozdelené do štyroch hlavných oblastí - prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia.