VoľbyEP24: Republika: Vojnovú a sankčnú politiku chceme nahradiť mierovou

Bratislava 29. mája (TASR) - Európska únia nie je dnes tou, do ktorej sme pred 20 rokmi vstupovali. To, čo v rámci EÚ funguje, chceme ponechať. To, čo Slovensku a Európe ubližuje, chceme zastaviť. V rozhovore pre TASR to uviedlo hnutie Republika. Vojnovú a sankčnú politiku chce nahradiť mierovou politikou s dôrazom na rozvoj vzťahov na všetky svetové strany. Rozhovor s hnutím Republika je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority/témy vašej strany pre voľby do EP?-

Hlavným sloganom našej eurovolebnej kampane je "Zastavme nezmysly z Bruselu". Nechceme vplyv Európskej únie rozširovať, dávať Bruselu viac peňazí a euroúradníkom viac moci. To, čo v rámci EÚ funguje, chceme ponechať. Ale to, čo Slovensku a Európe ubližuje, chceme rázne zastaviť. Naše priority sú nasledovné:

1. Chceme zastaviť pretláčanie dúhovej ideológie z Bruselu a nahradiť ju zvýšenou podporou rodín a ochranou tradičných hodnôt.

2. Nefunkčnú "zelenú politiku", ktorá ničí našich farmárov, priemysel a celkovo konkurencieschopnosť Európy, chceme nahradiť skutočnou ochranou prírody. Dôraz chceme klásť napríklad na dobudovanie kanalizácií, vodovodov či zlepšenie recyklácie odpadov.

3. Chceme zlepšiť ochranu vonkajších európskych hraníc a zastaviť nelegálnu migráciu. Odmietame akýkoľvek nátlak na povinné prijímanie imigrantov vrátane neprijateľného migračného paktu. Masová migrácia do Európy musí byť zastavená, nie legalizovaná. Slobodu pohybu pre občanov členských štátov EÚ v rámci Schengenu chceme zachovať.

4. Vojnovú a sankčnú politiku chceme nahradiť mierovou politikou s dôrazom na rozvoj vzťahov na všetky svetové strany. Európa musí ísť vo svete vlastnou cestou, nie byť len nasledovníkom politiky USA. Je v našom - slovenskom aj európskom záujme rozvíjať priateľské a výhodné vzťahy nielen smerom na západ, ale aj smerom na východ. Nevidíme zmysel v hľadaní hrozieb a nepriateľov po celom svete a v nekonečnom uvaľovaní sankcií pomaly už na každého. Práve naopak, presun geopolitického a ekonomického ťažiska sveta do Eurázie vnímame ako obrovskú príležitosť pre európske štáty naštartovať novú vlnu hospodárskeho rastu.

Preto chceme spolu s vlasteneckými stranami po celej Európe presadiť zásadnú reformu EÚ naspäť na čisto hospodárske združenie suverénnych štátov. Tak, ako tomu bolo pôvodne - s právom veta pre každý štát. Nech sa na úrovni EÚ prijímajú len také rozhodnutia, ktoré sú všetkým na prospech a s ktorými každý štát súhlasí. Nie také, ktoré nám nepomáhajú, či dokonca vyslovene škodia.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

To, či europarlament Slovensku pomôže alebo mu, naopak, bude škodiť, závisí predovšetkým od toho, akí europoslanci budú Slovensko v europarlamente zastupovať. Ak to budú opäť poväčšine liberáli a progresívci, tak budú Slovensku znovu ubližovať, kydať naň a predkladať uznesenia proti nemu. Veď si len spomeňme na ich posledné dve uznesenia, kde nechali označiť Slovensko za "štát s kriminálnou minulosťou" či Slovákov obvinili z toho, že v prezidentských voľbách "podľahli ruskému vplyvu", lebo za prezidenta nezvolili Ivana Korčoka.

Ak budú Slovensko v Bruseli reprezentovať poslanci hnutia Republika, tak slovenskí občania budú mať istotu, že naši europoslanci v europarlamente budú predkladať a hlasovať len za uznesenia a legislatívu, ktorá Slovensku nijako neuškodí - reputačne ani ekonomicky. Slovenské záujmy v Bruseli budeme obhajovať minimálne s takou razanciou, s akou obhajuje maďarské záujmy Viktor Orbán. Dokážeme to.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Európska únia, ktorú vidíme dnes, nie je Európska únia, do ktorej sme pred 20 rokmi vstupovali. Do EÚ sme vstupovali, lebo sme chceli slobodne cestovať a obchodovať. Nie preto, aby nám byrokrati z Bruselu určovali, koľko imigrantov musíme prijať, ako majú vyzerať naše rodiny a koľko dobytka musíme vyzabíjať. Hnutie Republika je za všeobecne prospešnú hospodársku spoluprácu európskych štátov. Nesúhlasíme však so silnejúcou koncentráciou moci v Bruseli, s čoraz agresívnejším pretláčaním cudzích ideológií a s narastajúcim politickým útlakom národných štátov. Tieto negatíva chceme a musíme z európskej politiky odstrániť. Ak sa EÚ nepodarí zásadne zreformovať, tak sa pri súčasnom trende zrejme sama skôr či neskôr rozpadne.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

Hnutie Republika má spomedzi vlasteneckých strán najintenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu. S desiatkami vlasteneckých strán po celej Európe máme podpísanú Sofijskú deklaráciu o predvolebnej aj povolebnej spolupráci a taktiež Bukureštské memorandum o zdieľaní spoločných vlasteneckých hodnôt a odmietaní politiky Ursuly von der Leyenovej. S týmito stranami chceme v EP vytvoriť veľký vlastenecký blok, ktorý dokáže zastaviť bruselských progresívcov a ich nezmyselné nápady. O tom, či to bude formálne súčasná frakcia Identita a demokracia (ID) alebo nejaká nová frakcia, rozhodnú výsledky volieb po celej Európe. Naša konštruktívna spolupráca s vlastencami naprieč Európu je však už teraz realitou.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.