Subova.jpg

Zuzana Šubová

Zuzana Šubová (1969, Bratislava). Bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv, pracovala na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na Ministerstve životného prostredia SR, tiež bývala riaditeľka Sekcie prevencie proti korupcii a protispoločenskej činnosti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Od apríla 2023 je predsedkyňou Pirátska strana - Slovensko.