Pirati logo.jpeg

Číslo kandidátnej listiny:

1


Sociálne siete

Pirátska strana - Slovensko

Pirátska strana – Slovensko, v rokoch 2010-15 ako Náš kraj, v roku 2015 SME RODINA, v rokoch 2015-2018 Váš kraj a v rokoch 2018-19 Korektúra – Andrej Hryc, je mimoparlamentná politická strana, ktorú bola zaregistrovaná v roku 2010 (pod názvom Náš kraj), pričom pod súčasným názvom existuje od roku 2019.

V parlamentných voľbách 2020 nekandidovala. Strana podporuje členstvo v EÚ a NATO a profiluje sa ako antikomunistická, antinacistická a antifašistická strana.

Líderkou strany do nadchádzajúcich volieb je Ing. Zuzana Šubová.

Volebná líderka:

Subova.jpg
Zuzana Šubová

Zuzana Šubová (1969, Bratislava). Bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv, pracovala na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na Ministerstve životného prostredia SR, tiež bývala riaditeľka Sekcie prevencie...

Účasť strany Pirátska strana - Slovensko vo voľbách:

Voľby Dátum Číslo kandidátnej listiny
Predčasné parlamentné voľby 2023

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30.9.2023.

30. 09. 2023
1