6156e226d0868157d74f498a_Logo_01-1.png

Číslo kandidátnej listiny:

18


Sociálne siete

Szövetség - Aliancia

Szövetség - Aliancia, je politická strana, ktorá vznikla zlúčením troch strán zastupujúcich maďarskú menšinu.

Bola založená v novembri 2019 ako volebná aliancia pre parlamentné voľby 2020 a mala názov Spolupráca maďarskej komunity (MKÖ-MKS,  - Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť).

V septembri 2021 sa do nej formálne zlúčili tri etnicky maďarské politické strany – pôvodná MKÖ-MKS, SMK-MKP a Most-Híd  a vytvorili stranu Szövetség - Aliancia. V máji 2023 platforma Most-Híd stranu pre nezhody s formovaním kandidátnej listiny opustila.

Predsedom strany sa stal doterajší predseda SMK-MKP, Krisztián Forró (stranu aj vedie do predčasných parlamentných volieb 2023), za podpredsedu bol zvolený doterajší predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes.

Volebný líder:

forro_krisztian.jpeg
Krisztián Forró

Krisztián Forró je ženatý a má tri deti. Absolvoval Modern Uzleti Tudomanyok Föiskolája (Vysokú školu moderných obchodných vied) v maďarskej Tatabányi. V roku 2004 vstúpil do strany SMK-MKP, od roku...

Účasť strany Szövetség - Aliancia vo voľbách:

Voľby Dátum Číslo kandidátnej listiny
Predčasné parlamentné voľby 2023

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30.9.2023.

30. 09. 2023
18