Články k téme: 2.čítanie

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Poskytovanie informácií v zmysle zákona by sa mohlo spoplatniť

  Bratislava 13. mája (TASR) - Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely z dielne SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur

  Bratislava 13. júna (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá návrh odôvodňuje potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Látka HHC by sa mohla zaradiť do zoznamu omamných látok

  Bratislava 12. júna (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol rozšíriť. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Príspevok za ubytovanie odídenca by sa mohol poskytovať iba prvých 120 dní

  Bratislava 12. júna (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov by sa mal po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O novele rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Poslanci posunuli do 2. čítania zmeny v zákone o neziskových organizáciách

  Bratislava 30. apríla (TASR) - Novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela hovorí o zvýšení transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Zaviesť by sa mohlo označovanie organizácií prijímajúcich financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok ako "organizácie so zahraničnou podporou". Upraviť by sa mohol obsah výročnej správy organizácií či občianskych združení aj zverejňované údaje o darcoch. Návrh kritizovali viaceré organizácie a združenia, označili ho za diskriminačný.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Novela Trestného zákona týkajúca sa premlčacích lehôt ide do 2. čítania

  Bratislava 27. februára (TASR) - Pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v utorok večer poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Plénum sa návrhu venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu podporili všetci prítomní poslanci.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Vzniknúť by mohol elektronický register kandidátov vo voľbách

  Bratislava 15. februára (TASR) - Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli zverejňovať v novom elektronickom registri. Jeho zavedenie by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Zároveň má uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch verejnosti. Vznikne tiež priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Počet členov dozorných komisií FPU a AVF by sa mohol zvýšiť

  Bratislava 15. februára (TASR) - Dozorné komisie Fondu na podporu umenia (FPU) a Audiovizuálneho fondu (AVF) by mohli mať po novom viac členov. Ich počet by sa mohol zvýšiť z troch na päť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu umenia, ako aj z návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrhy vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Centrálny informačný systém štátnej služby má riešiť samostatný zákon

  Bratislava 13. februára (TASR) - Centrálny informačný systém štátnej služby by mal byť komplexne dobudovaný a upravený na základe samostatného zákona. Vyplýva to z návrhu zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona o štátnej službe, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.