Články k téme: majetok

 • InfoVolby.sk

  NKÚ: Kancelária prezidenta dlhodobo funguje v rozpočtovo nestabilnom prostredí

  Bratislava 17. (mája) - Kancelária prezidenta dlhodobo funguje v rozpočtovo nestabilnom prostredí, jej rozpočet nepokrýval uplynulé roky reálne plánované potreby. Pri jeho čerpaní dodržala kancelária záväzné výdavkové ukazovatele. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR po kontrole hospodárenia kancelárie s verejnými prostriedkami v závere mandátu prezidentky Zuzany Čaputovej. Upozornil, že takéto rozpočtovanie môže viesť k prílišnej závislosti od tých, ktorí o rozpočte rozhodujú. Negatívne vníma aj neriešenie bývania hlavy štátu. Za účinný označil vnútorný kontrolný systém kancelárie.

 • InfoVolby.sk

  NRSR: Parlament odmietol zákon o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku

  Bratislava 27. februára (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odmietla návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Na rokovanie ho predložili poslanci z klubu Slovensko, KÚ, Za ľudí. Neuspeli ani s dvoma novelami rokovacieho poriadku NR SR a novelou ústavného zákona, ktoré súviseli so spoluprácou parlamentu a vlády pri záväzných stanoviskách voči legislatívnym aktom Európskej únie.

 • InfoVolby.sk

  Politika: Okrem štátneho rozpočtu žijú strany prioritne z darov a pôžičiek

  Bratislava 19. septembra (TASR) - Okrem štátneho rozpočtu žijú politické strany prioritne z darov a pôžičiek a marginálne z členských príspevkov. Z hľadiska aktív majú strany najviac peňazí na bankových účtoch a v hotovosti, zvyšok aktív tvorí nehnuteľný majetok v podobe stavieb a pozemkov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat, ktorá sa pozrela na hospodárenie strán z hľadiska účtovných závierok.