MEMO 98

Sme organizácia, ktorá sa špecializuje na monitoring médií (tradičných aj sociálnych), najmä v kontexte volieb. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním mediálnych analýz a technickej asistencie medzinárodným inštitúciám, pričom v tejto oblasti pomáhame aj štátnym a mimovládnym organizáciám. Pravidelne sa tiež zúčastňujeme volebných pozorovateľských misií, predovšetkým v rámci EÚ a OBSE/ODIHR. 

S podporou NDI (National Democratic Institute) so sídlom v USA sme v júni 1998 pred parlamentnými voľbami začali monitorovať slovenské médiá so snahou zistiť ako informujú o politických súperoch, relevantných témach a udalostiach kampane. Vzhľadom na úspešnosť nášho projektu sme po voľbách založili občianske združenie, ktoré sa stalo jednou z popredných medzinárodných organizácií v oblasti médií a volieb. 

Počas 25 rokov sme na Slovensku a v ďalších 60 krajinách realizovali množstvo projektov zameraných na zlepšenie mediálneho prostredia, podporu kvalitnej žurnalistiky, ochranu slobody slova, posilnenie kritického myslenia a pomoc občanom pri získavaní komplexných a dôveryhodných informácií, ako aj na ochranu volebnej integrity a presadzovaní princípov slobodných a spravodlivých volieb.