Metabilbordy Pavla Demeša

Pavol Demeš je bývalý minister medzinárodných vzťahov SR, analytik, občiansky aktivista, ale taktiež fotograf, o čom svedčia mnohé výstavy, kde prezentoval svoju tvorbu. Nie každý však vie, že Palo obohatil aj náš slovník o výraz metabilbord. Už viac ako dvadsať rokov pozorne sleduje politické bilbordy počas rôznych volieb na Slovensku a všimol si, že sa občas vyskytnú pri komerčnej reklame, bilborde politických súperov alebo dopravnej značke – a tie ich v takejto kombinácii významovo posunú. Dajú im iný, často humorný až sarkastický význam. Takéto neočakávané skladačky nazval metabilbordmi.

Palo sa rozhodol, že ich bude pred každými voľbami vyhľadávať i zdieľať a tým prezentovať náš dnešok cez tváre politikov a političiek, slogany, túžby a sľuby. Ide o zvláštny druh estetiky. Podľa neho je však najdôležitejšie, že metabilbordy majú ozdravný účinok: posúvajú politiku z prílišnej vážnosti až osudovosti do polohy normálnosti a nezriedka aj úsmevu, ktorý sa nám z tvárí často vytráca. V tejto sekcii sa nachádzajú metabilbordy reflektujúce kampaň pred parlamentnými voľbami 2023. Kolekcia sa bude postupne rozširovať.