Mimovládne aktivity

V tejto sekcii predstavujeme aktivity rôznych mimovládnych organizácii, ktoré organizujú v kontexte volebných procesov.