TIS

Aj pred nadchádzajúcimi jesennými parlamentnými voľbami Transparency International Slovensko (TIS) snaží dohliadať na férovosť politického zápasu. Bez pomoci verejnosti by však nemohli byť úspešní. Ich zistenia, ktoré publikujú aj na špeciálnom portáli VOLBY.TRANSPARENCY.SK sa často opierajú práve o tipy ľudí z rôznych kútov krajiny.