Rada pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby pôsobí ako regulačný orgán v oblasti vysielania elektronických médií. V praxi to znamená, že vykonáva dohľad nad programami, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličovv prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany, politického hnutia resp. koalície v období od 9. júna (kedy boli vyhlásené voľby do NR SR) do dňa ich konania, do 30. septembra 2023.