Všetci voliči (parl-voľby 2023)

Ktorá strana je vám názorovo najbližšia? Čaká na vás 42 otázok, ktoré sme kvôli vám položili všetkým 25 kandidujúcim subjektom. Túto volebnú kalkulačku realizujeme s českou organizáciou Kohovolit.eu. Ak sa niektorá strana či koalícia neobjaví vo výslednej sumarizácii, je to preto, že aj napriek niekoľkým urgenciám zatiaľ neposlali svoje odpovede. U strán, ktoré zatiaľ na otázky neodpovedali, no na začiatku septembra dosiahli v modeli Mandaty.sk 3% podporu (sú to HLAS-sd, SMER-ssd, Szövetség - Aliancia a Republika), sme odpovede doplnili z verejných dostupných zdrojov. Odpovede na otázky vám zaberú asi 10 minút.