AKO

Prieskumy volebných preferencií od agentúry AKO zverejnené od vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera (15. decembra 2022).

  • ako_logo-3.png

    Agentúra AKO

    Agentúra AKO pôsobí na trhu od roku 1991, kedy ako prvá na Slovensku začala realizovať kvalitatívny marketingový výskum. Agentúra dodržuje medzinárodný Etický kódex ESOMAR (Európskej organizácie pre marketingový výskum), ako aj Štandardy marketingového výskumu SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr). Václav Hřích, managing director agentúry AKO, je v súčasnosti podpredsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr.