O volebnej kalkulačke

O kalkulačke

MEMO 98 v spolupráci s českou organizáciou KohoVolit.eu realizuje projekt volebných kalkulačiek, ktorých ambíciou je pomôcť voličom zorientovať sa v ponuke strán, ktoré kandidujú vo voľbách. Čo je to volebná kalkulačka? Ako sa dá použiť a ako funguje? Kto za ňou stojí? Ako sa vytvárajú a vyhodnocujú otázky? Všetko o nej sa dozviete nižšie.

Čo je to volebná kalkulačka?

Volebná kalkulačka® (voting advice application) je jednoduchá online aplikácia, ktorá porovnáva vaše politické postoje s postojmi politických strán alebo osôb (zákonodarcov, kandidátov vo voľbách atď.). V aplikácii odpovedáte na otázky, ktoré boli položené všetkým kandidátom a kandidujúcim subjektom súčasne. Aplikácia potom porovnáva vaše odpovede s odpoveďami jednotlivých kandidátov alebo subjektov, vyhodnocuje ich blízkosť a ukazuje, s kým súhlasíte najviac a s kým najmenej. Ide jeden zo základných nástrojov predvolebného rozhodovania, pričom v rôznych podobách ju využívajú voliči v mnohých krajinách sveta. 

Kto a ako vytvára volebnú kalkulačku?

Českú a slovenskú volebnú kalkulačku vyvíja a prevádzkuje spoločnosť KohoVolit.eu od roku 2006. Celkovo vytvorili viac ako 100 volebných kalkulačiek pre všetky typy volieb (európske, prezidentské, parlamentné, regionálne a komunálne). Pravidelne pomáhajú vytvárať kalkulačky aj v Maďarsku a ďalších krajinách. Doteraz najúspešnejšiu kalkulačku využili viac ako 2 milióny voličov pred prezidentskými voľbami v Českej republike v roku 2023. Na Slovensku počas volieb do NRSR využilo jednu z troch kalkulačiek približne 558,000 používateľov.

KohoVolit.eu vytvára dva typy kalkulačiek:

Volebná kalkulačka (názorový test) porovnáva vaše odpovede s odpoveďami, ktoré poskytli politické strany alebo samotní kandidáti. Ak niektorá strana alebo kandidát chýba, je to vždy preto, že neposlali odpovede. Inventúra hlasovaní porovnáva vaše odpovede so skutočnými hlasovaniami v zákonodarnom zbore v uplynulom volebnom období.

Ako sa vytvárajú otázky?

Na začiatku sa oslovia všetky kandidujúce subjekty so súborom otázok relevantných pre dané volebné obdobie. Ich odpovede sa zaznamenajú do aplikácie a zobrazia sa všetkým voličom na konci hodnotenia. Ak niektorý subjekt alebo niektorí kandidáti neodpovedajú, voliči sú na to upozornení. Najmä vo volebnej kalkulačke je výber a formulácia otázok kľúčovým bodom. V záujme transparentnosti uvádzame dokument, ktorým sa riadi tvorba otázok: Metodika výberu tém a formulácie otázok. V prevažnej väčšine prípadov sa posiela stranám alebo kandidátom viac otázok, ako sa použije vo výslednej kalkulačke. Zvyčajne sa vyraďujú otázky, pri ktorých existuje zhoda medzi kandidátmi (t. j. takéto otázky nerozdeľujú kandidátov). Potom sa vyradia otázky, ktoré sa nepodarili (kandidáti správne upozornili na problém s otázkou alebo sme naň prišli sami po jej odoslaní), a otázky, ktoré sú podobné iným.

 Ako hodnotíme zhodu?

Otázka, na ktorú neodpoviete "áno" alebo "nie", sa do výpočtu nezapočítava. Ak na otázku odpoviete "Áno", strany alebo kandidáti, ktorí tiež odpovedali "Áno", získajú jeden bod. Strany alebo kandidáti, ktorí odpovedia "Nie", strácajú jeden bod. Ak odpoviete "Nie", strany alebo kandidáti, ktorí tiež odpovedali "Nie", získajú jeden bod. Tí, ktorí odpovedia "Áno", strácajú jeden bod. Strany alebo kandidáti, ktorí neodpovedali "Áno" alebo "Nie", nezískavajú ani nestrácajú žiadne body. Potom sa pre každú stranu alebo kandidáta spočítajú body za všetky otázky, na ktoré ste odpovedali "áno" alebo "nie", a výsledok sa vydelí počtom takýchto otázok. Takto sa získa zhoda medzi -100 % a 100 %. Kvôli pohodlnosti sa zhoda prepočíta na rozsah od 0 % do 100 % vydelením dvoma a pripočítaním 50 % (pre kalkulačky od polovice roka 2013).

Dôležitosť otázok a hlasovania

Pri každej otázke alebo hlasovaní máte možnosť nastaviť, aká dôležitá je pre vás zhoda, t. j. váhu, s akou má byť zahrnutá do celkového súčtu zhody. Každej z dvoch úrovní dôležitosti (normálna, vysoká) sa priradí váha a celkový konsenzus je potom váženým priemerom konsenzu v každej otázke alebo hlasovaní. V skutočnosti sa teda namiesto pripočítania alebo odpočítania jedného bodu ku konsenzu pripočíta alebo odpočíta váha príslušnej otázky alebo hlasovania a na konci sa vydelí nie počtom otázok alebo hlasov, ale súčtom absolútnych hodnôt ich váh. Spôsob stanovenia váh je taký, že vysoká dôležitosť má dvojnásobnú váhu v porovnaní s bežnou dôležitosťou. Môže sa stať, že dosiahnete rovnakú zhodu s dvoma alebo viacerými stranami alebo osobami. V takom prípade sa poradie strán alebo osôb v zobrazení výslednej zhody určí náhodne.

Vo výsledku mi ako jedna z prvých možností vyšla strana, ktorú určite neplánujem voliť

Kalkulačkу treba brať ako sprievodcu a nie niekoho, kto vám určuje, koho máte voliť. Toto je vaše právo a v konečnom dôsledku ste to iba vy, kto ide k voľbám a za plentou si vyberá, koho bude voliť.Zo našich skúsenosti vieme, že aj samotné kandidujúce subjekty odpovedajú minimálne na základe dvoch princípov:

- čo si myslia, že by bol ideálny svet

- čo si myslia, že je reálne priechodné

Dôvod, prečo sme sa rozhodli realizovať projekt volebných kalkulačiek je inšpirovať voličov, aby sa neriadili emóciami, ale aby zvažovali aj programy a postoje kandidujúcich strán a hnutí. Ide primárne o službu verejnosti vo forme nástroja, ktorý im pomôže spoznať spektrum osobností, strán a hnutí (z ktorých niektoré ani nezverejňujú svoje programy). Nejednoznačnosť ponuky osobností alebo strán pretrváva aj dnes, keď sa kandidáti a celé politické subjekty presunuli z webových stránok a e-mailov na sociálne siete.Volebná kalkulačka je pre kandidujúce subjekty jeden z najjednoduchších spôsobov, ako prezentovať svoje postoje voličom. V našej kalkulačke nájdete otázky typu: Má Slovensko naozaj vystúpiť z EÚ? Mala by sa zvýšiť spotrebná daň na alkohol? Ste za reguláciu lovu medveďov? Súhlasíte s tým, aby pestovanie konope (marihuany) pre vlastnú potrebu bolo legálne? Mali by sa dlhodobo prázdne byty viac zdaňovať? Malo by Slovensko aktívne pozývať lekárov a zdravotné sestry zo zahraničia, najmä v medicínskych odboroch, ktorých je na Slovensku nedostatok a mnohé ďalšie. Budeme radi, ak vám tento nástroj pomôže pri vašom rozhodovaní. 

História kalkulačky

Združenie KohoVolit.eu vytvára volebné kalkulačky od roku 2006 takmer pre každé voľby na všetkých úrovniach politickej súťaže (európske, prezidentské, parlamentné, regionálne a komunálne) v Českej republike, na Slovensku a v posledný rokoch aj v Maďarsku. Celkovo pripravila približne 100 aplikácií. KohoVolit.eu je lídrom v oblasti volebných kalkulačiek v oboch krajinách a postupne zaviedol do českého a slovenského jazyka pojem "volebná kalkulačka" ako všeobecné označenie pre tento druh aplikácií. Pojem volebná kalkulačka sa už vžil do politického myslenia občanov, médií i samotných politických subjektov.

Významná aktualizácia s Česko.Digital (2022)

Vďaka niekoľkomesačnej spolupráci s komunitou odborných dobrovoľníkov Česko.Digital a angažovanosti niekoľkých desiatok nadšencov prešla kalkulačka v roku 2022 zásadnými technickými a dizajnovými zmenami. Všetkým zúčastneným patrí obrovská vďaka.